Kindcentrum De Samenstroom
Jaarboekje en Jaarkalender Kindcentrum 2018-2019

In dit document staan alle gegevens over het schooljaar 2018-2019. Klik hier om deze te openen.


Schooltijden
Vakanties en vrije dagen
Gymtijden
Samenstelling van het team
De kalender met activiteiten
Leden van de oudervereniging
Leden van de medezeggenschapsraad

Let op, het is een flink bestand dus het downloaden kan even duren.

Mocht u een papieren versie van de jaarkalender willen dan kunt u deze bij de receptie bij juf Eli vragen.