Sam & Sam

Dit is het ouderbulletin om ouders te informeren over het kindcentrum en wat er gebeurt.
Elke twee weken verschijnt er op vrijdag een Sam & Sam.

De Sam & Sam  krijgen ouders via ouderportaal.