Peuterwerk

Peuterwerk De Samenstroom van Stichting GOO  biedt aan peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een uitdagende omgeving waarin ze op een speelse manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door deskundige pedagogisch medewerkers.
Het is  vooral een plek waar een kind met plezier kan spelen en waar het volop de ruimte krijgt te experimenteren en te ontdekken.

In het peuterlokaal zijn o.a. een huishoek, een autohoek,  een boeken- en (voor)leeshoek,  een  knutselkastje en een verf- en krijtbord. Ook is er een ruim aanbod aan bouwmateriaal, constructiemateriaal, puzzels en nog veel meer.
Verder is er een buitenspeelplaats met o.a. een zandbak en glijbaan.

Het peuterwerk heeft groepen met maximaal 15 peuters.
Het peuterwerk op KC de Samenstroom is maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur geopend.

Elke groep wordt begeleid door minstens 1, maar bijna altijd 2 vaste pedagogisch medewerkers. Deze  medewerkers zijn allemaal VVE-gecertificeerd. VVE staat  voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
"Voorschools": het programma begint op het Peuterwerk.
"Vroegschools": het programma wordt voortgezet in groep 1 en 2 van de basisschool.
"Educatie'': het programma is erop gericht  om het kind te stimuleren in de ontwikkeling en al spelend te leren.                                                                                    

Lekker spelen én leren 
Zowel bij het peuterwerk als bij de dagopvang werken we met een goed voorschools educatief programma (Puk &Ko/Uk & Puk). Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Handpop Puk is een echt speelkameraadje in de peuterspeelzaal. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen. Door samen te zingen, praten, lezen, werken en bewegen, helpen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Er wordt veel aandacht besteed aan het (voor)lezen van boeken die passen bij de belevingswereld van de peuter. Wat is er fijner dan luisteren naar een gek, leuk, spannend, mooi verhaal?  Verhalen prikkelen de fantasie, ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en breiden hun woordenschat uit.
De dagopvang en de peuterspeelzaal werken zo veel mogelijk met eenzelfde thema. We stemmen de inhoud op elkaar af. 
 
Extra zorg en ondersteuning
Zowel bij het peuterwerk als bij de dagopvang volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt grillig (op eigen niveau en in eigen tempo), maar indien de ontwikkeling opvallendheden vertoont kunnen we desgewenst extra ondersteuning aanbieden. Dit doen we door met de ouders in overleg te gaan, door een of twee extra dagdelen VVE aan te bieden, door kinderen extra (taal)activiteiten aan te bieden. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoort u dit via de pedagogisch medewerkers of via het consultatiebureau.
De gegevens van de kinderen worden besproken met ouders en overgedragen aan de leerkrachten van de groepen 1 van de basisschool.
 
Combineren peuterwerk met opvang 
Binnen Kindcentrum de Samenstroom kunt u peuterwerkdagdelen combineren met dagopvang. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor één dagdeel peuterwerk in combinatie met één of meer dagen dagopvang. Desgewenst bieden we voorschoolse opvang aan vóór een dagdeel bij het peuterwerk.
             
Pedagogisch medewerkers peuterwerk:
Tonny van den Elzen, Pleun Kolsters en Nina van Bommel.

Wij zijn te bereiken onder :
peuterwerk.samenstroom.@stichtinggoo.nl

Peuterwerk Tel: 088-0088584

of u surft naar de site van https://www.stichtinggoo.nl/