Pestprotocol

Onderstaand Pestprotocol is een samenvatting van het uitgebreide pestprotocol en geeft een indruk op welke wijze we de pestproblematiek op de De Samenstroom aanpakken.
Onze school wil staan voor een veilige school, waarin kinderen zich thuis voelen en zich daardoor goed ontwikkelen. Om dit doel te bereiken zullen we er veel aan doen om kinderen dit gevoel van veiligheid te geven. Wij willen daarom een aanvullende rol spelen door kinderen bewust te maken van de goede eigenschappen en talenten, die ze hebben. Om deze doelstelling te bereiken werken we met de methode "Leefstijl".

Leefstijl is een programma van sociaal-emotionele vaardigheden. Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.

Pestprotocol - Pesten is niet leuk!

Gedragsregels:
1. Wij gaan op een LEUKE manier met elkaar om en luisteren naar elkaar.
2. Doe NIETS bij een ander wat hij / zij niet prettig vindt, dus niet slaan, uitlachen, roddelen of iemand buitensluiten.
3. Is er ruzie, probeer deze dan SAMEN op te lossen door te praten. Na het uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten.
4. ALLE leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer, gebeurt er iets, of zie je iets gebeuren wat je niet prettig of gevaarlijk vindt, dan meld je dit bij de meester of juf.
5. Als je iets meldt bij de meester of juf dan is dat GEEN klikken.

Pesten:
1. Pesten is iets ANDERS dan plagen.
2. Gepest worden is niet leuk. Je kunt er heel ONGELUKKIG van worden.
3. Gepest worden is NIET je eigen schuld. Het kan iedereen overkomen.
4. Pesten kun je meestal niet in je EENTJE stoppen.
5. Word je gepest, praat er dan thuis ook over, je moet het NIET GEHEIM houden.

Als er pestgedrag gemeld wordt:
1. De meester of juf heeft een GESPREK met alle kinderen die er bij betrokken zijn.
2. Samen proberen we tot een OPLOSSING te komen. Hier worden afspraken over gemaakt.
3. Helpt dat niet en blijft het pesten doorgaan dan wordt de pester GESTRAFT en worden de ouders van betrokken kinderen ingeschakeld.

Wilt u meer informatie, dan kunt u dit ook vinden op:
www.pestweb.nl