Oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school. De leden van de oudervereniging helpen bij allerlei activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. Ze nemen deel aan de commissies die activiteiten voorbereiden zoals het sinterklaasfeest, carnaval en eindspel.

Op dit moment zijn er voldoende leden maar heeft u interesse om een steentje bij te dragen meldt u zich dan bij de oudervereniging. U kunt een briefje afgeven aan school, de oudervereniging heeft een eigen postvak. Op dit moment bestaat de vereniging uit;Christel Hoevenaars ( voorzitter), Nicole van gemert ( secretaris) Chantal Rovers, Patricia Burgers, Nancy Baggermans, Elke Dekkers ( aftredend), Jeroen van den Eijnde. Heidy Raaijmakers, Martine Krijnders, Patricia Baggermans. Vanuit school is Manon Emonds aanwezig bij de vergaderingen.
 

Wanneer u uw kind heeft aangemeld op onze school, bent u automatisch lid van de oudervereniging van de school. Voor een aantal van de genoemde activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaascadeautjes, is geld nodig. Daarom doet onze school een beroep op u om de vrijwillige bijdrage te betalen. De vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage is € 20,00 per kind per schooljaar. In de bijdrage is een bedrag voor het schoolreisje opgenomen. Betaling van de ouderbijdrage wordt aan u gevraagd middels een brief in het begin van het schooljaar.

De oudervereniging betaalt uit de inkomsten het grootste deel van de kosten van activiteiten: Sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, sportdag e.d. Elk jaar wordt verslag gedaan tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. U mag de vergaderingen van de oudervereniging altijd bijwonen.