Luizencontrole

Iedere eerste woensdag na een schoolvakantie wordt door een team van ouders, de zgn. luizenmoeders, een luizencontrole uitgevoerd bij alle leerlingen van de Samenstroom.
Deze controle vinden we belangrijk omdat we hiermee het aantal luizengevallen onder controle kunnen houden.

De luizencontrole wordt gecoördineerd door een team, waarin minimaal 1 lid van de oudervereniging vertegenwoordigd is.

Voor de preventie en controle zijn protocollen opgesteld voor de leerkrachten en de luizenmoeders.