Buitenschoolse opvang
 

Buitenschoolse opvang 
Op de buitenschoolse opvang bieden we opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, in vakanties en op studiedagen. Hier worden kinderen dagelijks begeleid door  vaste pedagogische medewerkers.
De kinderen worden begeleidt door enthousiaste pedagogisch medewerkers. De jongste kinderen worden 's morgens door de medewerkers naar de klas gebracht en 's middags opgehaald. De oudere kinderen lopen zelf naar de klas of naar de BSO.  Er is veel aandacht voor het contact met ouders. Dagelijks is er uiteraard even contact met het halen en brengen. Daarnaast zijn er jaarlijks oudergesprekken.

Werkwijze
We zorgen voor gezonde voeding, voor een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma en voor vele uurtjes lekker buitenspelen.
We vinden het heel belangrijk dat de tijd na schooltijd echt vrije tijd is. Kinderen mogen daarom zelf kiezen. Lekker samen spelen of liever even alleen? Mee doen met leuke activiteiten of zelf iets bedenken? Binnen een spelletje doen of lekker naar buiten? Kinderen mogen zichzelf zijn en leren rekening te houden met en respect te hebben voor elkaar. 
We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen.
We bieden een breed aanbod van activiteiten, die kinderen prikkelen om hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We werken met verschillende thema's: Koken - Sport & Spel - Techniek & Kunst - Drama & Theater - Muziek & Dans en Natuur. Liever binnen een spelletje spelen of lekker buiten voetballen? Uiteraard kan en mag dat ook.
Ook tijdens de vakanties en studiedagen bieden de pedagogisch medewerkers een gevarieerd programma. We  proberen om in de vakantie iedere week een uitstapje te maken. Dit kan bijvoorbeeld naar een speeltuin of naar het bos zijn.
 
Openingstijden
De buitenschoolse opvang is voorschools geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur. Naschools zijn we geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45-18.30 uur en op vrijdag van 12.30-18.30 uur.

In vakantieweken zijn we geopend van 8.30-18.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur. U kunt kiezen voor een halve dag tot of vanaf 13.00 uur of voor opvang tot 15.30 uur.
We  zijn 52 weken paar jaar geopend. U kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder 48- of 52 wekenpakket of flexibele opvang, bijvoorbeeld met of zonder vakantieweken/studiedagen. Alleen voorschoolse opvang is mogelijk en ook flexibele opvang is mogelijk.

Pedagogisch medewerkers:
Heidi Snoeks, Nina van Bommel, Pleun Kolsters,  Paula Hanenberg, Lieke Kanters en Fedaa Mosa.

Wij zijn te bereiken onder :
bso.samenstroom@stichtinggoo.nl

BSO Tel: 06-10483239
of u surft naar de site van Stichting GOO.