Beleid instroom en doorstroom groep 1 en 2

Beleid instroom en doorstroom groep 1 en 2

In dit document staat informatie over de aanmelding, aanname van leerlingen vanaf 4 jaar en de verdere doorstroom naar groep 1 en naar groep 2.

Klik hier om dit document te openen.