Het schoolondersteuningsprofiel

Met dit school ondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden.
Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk.

Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de Medezeggenschapsraad (MR) is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld.

Klik hier om het ondersteuningsprofiel te openen!