Leerlingenvervoer

Dit protocol 'Leerlingen-vervoer' is van belang als u door de leerkracht gevraagd wordt om kinderen te
begeleiden naar een andere plaats met de auto, met de fiets of lopend.

Klik hier om het protocol te openen!