Leerlingenraad

De leerlingenraad zorgt ervoor dat de kinderen op het kindcentrum hun zegje kunnen doen en komen vaak met verrassend goede ideeën.
De leerlingenraad van de Samenstroom heeft als doelstelling om er mede voor te zorgen dat de Samenstroom een kindcentrum blijft, waar iedereen het enorm naar z'n zin heeft en er dus met plezier naar toe gaat. De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en een lid van het managementteam. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gevormd. 

De leerlingenraad van de Samenstroom geeft advies t.a.v. situaties waarin kinderen betrokken zijn. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan regels in de klas en op de speelplaats, ideeën voor spelletjes op de speelplaats en de organisatie van  festiviteiten (Carnaval, goede doelen, enz.).

De leerlingenraad van de Samenstroom komt vijf keer per jaar bij elkaar (september, november, januari, maart en mei).

Het is belangrijk dat de kinderen van de leerlingenraad goed luisteren naar de andere kinderen op school en eventuele ideeën en problemen aankaarten tijdens de bijeenkomst.