De leerlingenraad,

,

,
                                                                           
De leerlingenraad 
 
                       De leerlingenraad zorgt ervoor dat de kinderen op het kindcentrum
                      hun zegje kunnen doen en komen vaak met verrassend goede ideeen. 

De leerlingenraad van de Samenstroom heeft als doelstelling om er mede voor te zorgen dat de Samenstroom een kindcentrum blijft, waar iedereen het enorm naar z'n zin heeft en er dus met plezier naar toe gaat. de leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 4/5, 5A,5B, 6A,6B,7A, 7B, 8A en 8B en een lid van het managementteam.

De leerlingenraad van de Samenstroom geeft advies t.a.v. situaties waarin kinderen betrokken zijn. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan regels in de klas en op de speelplaats, ideeen voor spelletjes op de speelplaats, organisatie festiviteiten(Carnaval, goede doel, etc..)

De leerlingenraad van de Samenstroom komt vrijf keer per jaar bij elkaar(september, november, januari, maart en mei).

Het is belangrijk dat de kinderen van de leerlingenraad goed luisteren naar de andere kinderen op school en eventuele ideeen en problemen aankaart tijdens de bijeenkomst.

Aan het begin van het schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gevormd. Door elke groep 4/5,5,6,7 of 8 wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen die zitting zal nemen in de leerlingenraad van KC de Samenstroom.