Kennismaken KC De Samenstroom

U bent van harte welkom!
Spreekt de Samenstroom u aan en wilt u meer weten?

We maken graag een afspraak met u om een rondleiding te geven.
U kunt bellen naar 0492-361419 en vragen naar de teamleiders:
-
Mandy van Grunsven voor kinderopvang, peuterwerk met de 3+groep en de buitenschoolse opvang en/of
- Harm van Hal tevens voor het onderwijs.
Of u stuurt een e-mail naar:
- Mandy van Grunsven: mandy.vangrunsven@stichtinggoo.nl
- Harm van Hal: harm.vanhal@stichtinggoo.nl 

Bij een rondleiding ziet u het kindcentrum in werking: vanuit welke visie er wordt gewerkt, wat geeft een veilig pedagogisch klimaat, hoe zien de ruimtes eruit, hoe verloopt een dag bij kinderopvang, peuterwerk, de 3+groep en het onderwijs? Wat wordt er gedaan bij de buitenschoolse opvang en in welke ruimtes verblijven zij? Hoe wordt de leerlingenzorg georganiseerd? Op welke manier wordt er onderwijs gegeven? U ziet hoe de kinderen spelen en leren.
U krijgt een goede indruk van de sfeer op ons kindcentrum. Stel gerust uw vragen tijdens de rondleiding.

We ontmoeten u graag!