Anti-pestprotocol

Hoewel we al veel pesten voorkomen met Do Good Feel Good, ontkomen ook wij er niet aan. Pesten komt helaas binnen elk kindcentrum voor. Natuurlijk nemen wij dat serieus. Enerzijds voeren we een actief preventief beleid om het pesten op onze school te voorkomen, anderzijds pakken we pestgedrag aan. We streven altijd naar een samenwerking tussen alle betrokkenen: het gepeste kind, de pester, de leerkracht/pedagogisch medewerker, de overige klasgenoten en de ouders. Zo proberen we pesten bij de wortel aan te pakken.

Klik hier voor het anti-pestprotocol.

Het anti-pestprotocol hebben we ook schematisch weergegeven in een stroomschema voor ouders.