Belangrijk bericht vanuit GOO voor alle ouders/verzorgers!

Er wordt al enige tijd geprobeerd om via het ouderportaal een brief te versturen. Het lijkt er echter op dat het overbelast is. Achter deze link vindt u de brief voor alle ouders die opvang afnemen bij GOO of kun kinderen op een school hebben zitten die onder Stichting GOO valt.


Het team en de kinderen van kindcentrum de Samenstroom heten u hartelijk welkom op onze website!

Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat
waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven
die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten