Het team en de kinderen van kindcentrum de Samenstroom heten u hartelijk welkom op onze vernieuwde website!

Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat
waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven
die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten