Het team en de kinderen van kindcentrum de Samenstroom heten u hartelijk welkom op onze website!
 
Voor het eerst naar de basisschool...……
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
 Om goed voorbereid het nieuwe schooljaar te starten is het belangrijk dat uw kind,
geboren tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017, tijdig wordt aangemeld voor groep 1. 

Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat
waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven
die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.