Welkom!

Het team en de kinderen van KC de Samenstroom heten u hartelijk welkom op onze website!
Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.