Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.


Rondleiding of informatie?
 
We maken graag een afspraak met u om een rondleiding of informatie te geven.
U kunt bellen naar 0492-361419 en vragen naar de teamleiders:
- Mandy van Grunsven voor kinderopvang, peuterwerk met de 3+groep en de buitenschoolse opvang en/of
- Harm van Hal tevens voor het onderwijs.
Of u stuurt een e-mail naar:
- Mandy van Grunsven: mandy.vangrunsven@stichtinggoo.nl