Online informatieavond voor ouders van nieuwe kinderen

KC De Samenstroom presenteert zich voor (nieuwe) geïnteresseerde ouders online op donderdag 11 maart van 20.00 uur tot +/- 21.30 uur.
Tijdens deze avond ligt de focus op informatie over het onderdeel school, maar staan we ook stil bij de kinderdagopvang, het peuterwerk en de buitenschoolse opvang. Na een algemene presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen in kleine groepen.

Opgeven hiervoor kan t/m woensdag 10 maart door een email te sturen naar harm.vanhal@stichtinggoo.nl. U ontvangt enkele dagen vooraf een document met wat meer informatie en de benodigde links.

 
Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.