Kindcentrumraad

De kindcentrumraad (KC-raad) heeft als doel om ouders en medewerkers te betrekken bij het beleid en de besluitvorming. Het is een wettelijk verplicht orgaan op elk kindcentrum. Om de drie jaar worden deze personen volgens een wettelijk geregelde stemming gekozen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de KC-raad advies- en instemmingsbevoegdheden. De onderwerpen zijn onder te verdelen in onderwijskundig, organisatie en ouder/leerling beleid. Verder voert de KC-raad verplicht overleg met alle geledingen die bij de school betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en (via de ouders) de kinderen.

De vergaderingen van de KC-raad vinden plaats op het kindcentrum en zijn openbaar voor medewerkers en ouders. De notulen van de afgelopen vergaderingen vind je hier.

De KC-raad bestaat uit leden van de medezeggenschapsraad (MR) en de Lokale Ouder Commissie (LOC). Leden van de LOC zijn momenteel: Sharon School en Tanja van Houtert.

Wil je contact met de LOC? Mail naar loc.samenstroom@stichtinggoo.nl.

Leden van de MR zijn momenteel:

Rob Nijhof
Jolanda van Rooy
Ivo van Erp
Bianca van Hamersveld
Margaret Jansen
Marieke Vissers

Wil je contact met de MR? Mail naar samenstroom.mr@stichtinggoo.nl.