Oudervereniging

Binnen ons kindcentrum is een oudervereniging actief. De leden van de oudervereniging helpen bij allerlei activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. Ze nemen deel aan de werkgroepen die activiteiten voorbereiden als het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en het eindejaarsfeest.

Ouderbijdrage
Ieder jaar vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage voor onkosten die niet bij het verplichte onderwijsprogramma horen. Het gaat dan bijvoorbeeld om materialen of traktaties voor extra activiteiten zoals sinterklaas, kerst en carnaval. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de KC-raad en bedraagt tussen de € 10,- en de € 20,- per kind. De oudervereniging mag elk jaar één keer aan ouders vragen de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Wij sturen geen herinnering. Kun of wil je de ouderbijdrage niet betalen? Dan kan je kind nooit worden uitgesloten van activiteiten of vieringen. 

De kosten voor schoolreisjes en het schoolkamp van groep 8 worden gedragen door het kindcentrum. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld van € 20,- per kind voor de schoolreis en € 80,- per kind voor het schoolkamp. Er wordt hiervoor geen financiële bijdrage gevraagd aan ouders.

Wil je contact met de oudervereniging? Mail naar ov.samenstroom@stichtinggoo.nl.