Aanmelden

Aanmelden opvang 
Wat leuk dat je je kind wilt aanmelden voor onze opvang! Via bovenstaande link kun je kiezen of je je kind wilt inschrijven voor de dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. 
Onderwijs Er zijn veel kinderen die gebruik willen maken van de basisschool van KC De Samenstroom. Zoveel, dat we voor sommige groepen of schooljaren zelfs meer aanmeldingen krijgen dan we kinderen kunnen plaatsen. Daarom maken we gebruik van een toelatingsbeleid. Hiervan hebben we ook een samenvatting gemaakt.
Vooraanmelden onderwijs (als je kind jonger is dan 2 jaar en 11 maanden)
Je kunt je kind vooraanmelden vanaf de dag van geboorte. Gebruik bovenstaande link om naar het vooraanmeldformulier te gaan. 
Aanmelden onderwijs (als je kind 2 jaar en 11 maanden of ouder is)
Vanaf het moment dat je kind 2 jaar en 11 maanden is, kun je hem of haar aanmelden. Gebruik bovenstaande link om naar het aanmeldformulier te gaan.