Kinderopvang De Samenstroom

Er zijn 2 groepen dagopvang voor kinderen van 0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar en 3 groepen buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

  
Dagopvang
U werkt of studeert en zoekt vertrouwde opvang voor uw kind. Op kindcentrum De Samenstroom bieden we goede dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in een huiselijke groep. Hier worden de kinderen dagelijks verzorgd door vaste pedagogisch medewerkers. Baby's, dreumesen en peuters spelen samen in een groep. Ieder kind heeft een eigen dagritme, dit stemmen we samen met de ouders af.  We zorgen voor gezonde voeding, voor leuke en leerzame activiteiten, voor vele uurtjes lekker buitenspelen en voor voldoende rust. We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen.
 
Werkwijze
Op het kinderdagverblijf bieden we kinderopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. Dagelijks worden de kinderen verzorgd door drie vaste pedagogisch medewerkers. Baby's, dreumesen en peuters spelen samen in een groep. Broertjes en zusjes, gezellig samen. Ieder kindje heeft een eigen dagritme. Samen met de ouders bekijken we wanneer het kind een flesje nodig heeft, of het al fruit of brood mag eten en hoe laat het gaat slapen. We zorgen gezonde voeding, voor veel buitenspeelmomenten en voor voldoende rust. We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen. Op het kinderdagverblijf hebben we veel aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door allerlei activiteiten aan te bieden en door verschillend spelmateriaal aan te bieden. We begeleiden kinderen in het samen spelen en in het samen delen. We zingen samen liedjes en we lezen iedere dag boekjes voor. We bieden allerlei knutselactiviteiten aan, waardoor kinderen verschillende materialen leren kennen en leren knippen en plakken.
Als de kinderen wat groter worden bereiden we ze voor op de basisschool. We werken nauw samen met de basisschool. We stemmen thema's af en gebruiken vaak dezelfde vaste rituelen. Zo werken we bijvoorbeeld overal met dagritmekaarten. Een paar keer per jaar bezoeken we met de oudste peuters de groepen 1 / 2 of gaan we kijken naar een open podium. De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen zo al een stuk minder groot.
Onze pedagogisch medewerkers kijken goed naar de ontwikkeling van kinderen. We vinden dat we samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders bekijken we wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
Binnen het kindcentrum werken we met een VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen door middel van een educatief programma. Op het kinderdagverblijf werken we met Uk & Puk. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal. Spelen is ontdekken. En ontdekken is groeien. Het programma bevat thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals "Wat heb je aan vandaag" en "Dit ben ik". Het programma Uk & Puk sluit aan bij Puk & Ko (Peuterwerk).

Lekker spelen én leren
Zowel bij de dagopvang als bij de peuterspeelzaal werken we met een goed voorschools educatief programma (Uk & Puk). Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Door samen met Puk de pop te zingen, praten, lezen, werken en bewegen, helpen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. De dagopvang en de peuterspeelzaal werken telkens met eenzelfde thema. We stemmen de inhoud op elkaar af. 
 
Extra zorg en ondersteuning
Zowel op de dagopvang als op de peuterspeelzaal volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt grillig (op eigen niveau en op eigen tempo), maar indien de ontwikkeling opvallendheden kunnen we desgewenst extra ondersteuning aanbieden. Dit doen we door met de ouders in overleg te gaan, door een of twee extra dagdelen VVE aan te bieden, door kinderen extra (taal)activiteiten aan te bieden. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoort u dit via de pedagogisch medewerkers of via het consultatiebureau. De gegevens van de kinderen worden besproken met ouders en overgedragen aan de leerkrachten van de groepen 1 van de basisschool.
 
Combineren peuterwerk met opvang 
Op kindcentrum De Samenstroom kunt u peuterwerkdelen combineren met opvang. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor één dagdeel peuterwerk in combinatie met één of meer dagen dagopvang. Desgewenst bieden we voorschoolse opvang aan vóór een dagdeel op peuterwerk.
 

Pedagogisch medewerkers:
Groep 1: Ans Donkers, Suzanne van der Bruggen, Emmy van der Pas, Elly Veldman.

Groep 2: Daphne Verhappen, Eugenie van Vijfeijken, Femke Janszen, Danielle van Duppen.

Vaste invalskracht Mariet van Gerven.

 

Openingstijden
De dagopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-18.30 uur. U kunt ook kiezen voor een  morgen van 7.30 uur-13.00 uur of voor een middag van 13.00-18.30 uur. Vervroegde opvang is mogelijk van 7.00 uur-7.30 uur We  zijn 52 weken per jaar geopend. U kunt kiezen voor diverse pakketen, waaronder 48 of 52 weken pakket.

 

Wij zijn te bereiken onder :
kdv1.samenstroom@stichtinggoo.nl  of  kdv2.samenstroom@stichtinggoo.nl
Dagopvang  groep 1 Tel: 088-0088558
Dagopvang  groep 2 Tel: 088-0088557
 

of u surft naar de site van de Stichting GOO