Inspectierapporten

Jaarlijks wordt onze kinderopvang bezocht door de GGD, die in opdracht van de gemeente toets of we voldoen aan alle kwaliteitseisen voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier vindt u de inspectierapporten van de dagopvang en peuteropvang, BSO De Samenstroom en BSO De Samenstroom Molenbroek.