Kind aanmelden

Wil je je kind aanmelden voor het onderwijs op onze locatie; klik hier voor het inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier mag worden afgegeven op locatie of mailen naar samenstroom.info@stichtinggoo.nl


Wil je je kind aanmelden voor de opvang op onze locatie: klik hier