Kind aanmelden

Aanmelden voor kinderopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en school.
U wilt uw kind aanmelden op KC De Samenstroom.

Voor kinderopvang klikt u hier
Voor peuterwerk klikt u hier.
Voor buitenschoolse opvang klikt u hier.

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden, dan klikt u hier
Voor de school is het van belang om tijdig te weten hoeveel kinderen er het volgende schooljaar naar school komen om een goede groepsindeling te kunnen maken. 
Door het (voor)aanmeldformulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. 

*Let op! Kinderen die op De Samenstroom bij de opvang en/of peuterwerk zitten, moeten tevens aangemeld worden voor school. U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt of eerder. 

Instromen kleuters
Kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, mogen naar de basisschool. Vooraf vindt er altijd een intakegesprek plaats waarbij de gewenst startdatum wordt afgesproken. Voordat uw kind start, wordt er altijd een kennismaking georganiseerd met de groep, de leerkracht(en) en het lokaal. 

Instromen kleuters 4 weken voor het einde van het schooljaar
Om het instromen voor een kind rustig te laten verlopen, kiezen wij ervoor om kinderen de laatste 4 weken van het schooljaar niet meer in te laten stromen. Er zijn afrondende activiteiten, de groep is gevormd, de groep is groot terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van 'opstarten' in een kleinere setting. 

Instromen vanaf een andere school
Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen voor een overdracht. Wij nemen altijd contact op met de vorige school om informatie over het kind te krijgen. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.